SAVOSA

Vacature Secretaris en bestuurslid Algemene Zaken

SAVOSA zoekt per aanvang van het nieuwe seizoen 24/25 een secretaris!

De secretaris van de vereniging is onderdeel van het bestuur en vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur. Als secretaris notuleer je de bestuursvergaderingen die 1x per maand plaatsvinden en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Verder is het verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie (voornamelijk per mail) onderdeel van het takenpakket. Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie. Voor de ledenadministratie is een aparte vrijwilliger die deze functie invult. De taak van de secretaris is het onderhouden van contact met deze persoon. Uiteraard behoort ook het opstellen/voorbereiden van de vergaderstukken voor de bestuursvergaderingen (1x p/m) en de ALV (1x p/jr) tot het takenpakket.

Taken:

  • Verantwoordelijk dagelijks bestuur samen met voorzitter en penningmeester
  • Voorbereiden bestuursvergaderingen (planning data, agenda, uitnodigen commissieleden)
  • Notuleren van bestuursvergaderingen, ALV en overige belangrijke overleggen
  • Doorsturen van contactaanvragen naar de ledenadministratie
  • Kaarten sturen in geval van langdurige ziekte/blessure
  • Verzorgen van attenties bij kampioenswedstrijden
  • Beheren van algemene kantine agenda (zodra deze aangemaakt is)

NB: de taken van bestuursleden kunnen komend seizoen eventueel herverdeeld en aangepast worden.

WAT HEB JIJ ERVOOR NODIG?

De post van secretaris is voor een termijn van 3 jaar en vereist een persoon die accuraat kan werken, communicatief vaardig en integer is en de Nederlandse taal goed beheerst.

Tevens zijn wij op zoek naar een extra bestuurslid Algemene Zaken.

Het bestuur bestaat nu uit vijf bestuursleden, waarvan één bestuurslid Algemene Zaken. Deze heeft feitelijk alle zaken in beheer die niet bij de andere bestuursleden is ondergebracht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld PR en website, Technische Zaken, vrijwilligers, activiteiten, beleid ten aanzien van veilig sporten enzovoorts.

De taken zijn intussen dusdanig breed dat die niet meer door één algemeen bestuurslid op te pakken zijn.

Daarom zoeken we nog één of twee bestuursleden Algemene Zaken. De taakverdeling zal, na benoeming, in overleg met het volledig bestuur plaatsvinden.

Bestuurservaring is niet vereist, een gezonde dosis humor, leergierigheid en enthousiasme natuurlijk wel!

Interesse in een van de functies? Stuur een mail naar bestuur@savosa.nl en we komen graag met je in gesprek.